โครงการจัดงานประเพณีวันยี่เป็ง(ลอยกระทง)

work

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดธิดายี่เป็งและการประกวดการประดิษฐ์ กระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คลิกที่นี่

วันที่ : 11/18/2019 9:43:17 AM