ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563

work

วันที่ 15 เมษายน 2563 ทางเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดเชื้อโควิท-19

.

วันที่ : 4/30/2020 10:19:22 AM