ชียงรายคลายทุกข์ Covid-19 จัดตั้ง "คลังอาหารชุมชน Kick Off"

work

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดกิจกรรม เชียงรายคลายทุกข์ Covid-19 จัดตั้ง "คลังอาหารชุมชน Kick Off ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

วันที่ : 4/30/2020 10:22:43 AM