แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

work

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับ อสม. ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ : 5/8/2020 10:30:18 AM