โรคฉี่หนูวายร้ายหน้าฝน

work
• เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ เลปโตสไปร่า • เชื้ออยู่ในฉี่ของ หนู โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ ที่ปนเปื้อนในน้ำ • เข้าสู่ร่างกายจากกการกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือ รอยแผลทางผิวหนัง

อาการ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ บริเวณน่อง โคนขา คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน ตาแดง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีจุดเลือดตามผิวหนัง ไอปนเลือด

วันที่ : 7/7/2020 10:47:45 PM