ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ย่านการค้า/ตลาดชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์

work

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้รับเชิญจากอำเภอเทิงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณตลาดสดอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ส่งบุคลากรและรถบรรทุกน้ำเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ : 7/10/2020 1:48:45 PM