ลงพื้นที่รับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ม.1, ม.3, ม.5, ม.6, ม.7 และ ม.1

work
วันที่ 15 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ลงพื้นที่รับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ม.1, ม.3, ม.5, ม.6, ม.7 และ ม.1

.

วันที่ : 11/23/2020 9:40:19 AM