จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

work
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองสวยน้ำใส ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธที่ 21ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ลำห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1

วันที่ : 11/23/2020 9:42:25 AM