เทศบาลเชียงเคี่ยนออกบริการซ่อมไฟสาธารณะ

work
วันที่ 29 เมษายน2564 กองช่างออกบริการซ่อมไฟสาธารณะ จำนวน 3 จุดบ้านบ้านเชียงทองไทย และบ้านภูเขาแก้ว

และมีแจ้งเพิ่ม ซ่อมในวันที่ 30 เมษายน 2564 อีก 2 จุด ทักทายกันด้วยเน้อผู้ผ่านไปผ่านมา ขออภัยหากมีการติดขัดทางจราจร @ชล

วันที่ : 4/30/2021 10:16:19 AM