การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทียกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่นวัตกรรมเมืองต้นแบบ

work

การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่อาเซียน : เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย

ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ventolin smpc ventolin smpc ventolin doping
kemadrine kemadrin kemadrin procyclidine
kemadrine kemadrin kemadrin procyclidine
cialis discount coupons online site canada drug pharmacy coupon
kamagra click kamagra forum


ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย - พิธีสู่ขวัญข้าว (ประธานฯ เดินทางมาถึงเริ่มดำเนินกิจกรรมสู่ขวัญข้าว)

- กล่าวต้อนรับ โดย นายอำเภอเทิง

- กล่าวรายงาน โดย นายอินโพธิ์ หน่อแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

- กล่าวเปิดงาน มอบป้าย (จำลอง) แหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ชมการแสดงการฟ้อนดาบ

- ชมนิทรรศการ“เชียงเคี่ยน เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่อาเซียน”

 

ventolin smpc ventolin smpc ventolin doping
kemadrine kemadrin notice kemadrin procyclidine

วันที่ : 9/6/2016 12:23:07 AM