โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอย ตำบลเชียงเคี่ยน

เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน กศน. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อปลูกจิตรสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธ์ปลากลับสู่ธรรมชาติ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอย ตำบลเชียงเคี่ยน

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง