1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 11/25/2021
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 11/25/2021
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 11/11/2021
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 11/5/2021
รพ สต ตรวจโควิด-19 ม.8 ดาวน์โหลด 11/5/2021
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 11/2/2021
กำจัดผักตบชวา 29 ตค 2564 ดาวน์โหลด 11/1/2021
ปล่อยปลา 29 ตค 64 ดาวน์โหลด 11/1/2021
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 11/1/2021
นำถังขยะอันตรายวางตาม หอ ประชุม ในตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 10/28/2021
ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ดาวน์โหลด 10/27/2021
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 10/27/2021
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 10/19/2021 11:04:29 AM
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 10/19/2021 9:27:43 AM
นายกเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับเครื่องอัดไฮโดรลิค ดาวน์โหลด 10/18/2021 1:23:26 PM
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 10/18/2021 10:21:11 AM
ซ่อมแซมถังขยะเก่า ดาวน์โหลด 10/15/2021 1:49:58 PM
รับโอน (ย้าย) ตรวจสอบภายใน นิติกร วิชาการคลัง พัสดุ ดาวน์โหลด 10/15/2021 11:23:31 AM
ประชุมประจำเดือน 14 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 10/14/2021 3:26:29 PM
ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 10/14/2021 9:13:53 AM
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง