1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถรับส่งนักเรียน ศพด. ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31มี.ค.65 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ศพด.เชี ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงการปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศงานก่อสร้างโรงจอดรถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศงานก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้ว รพ.สต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ รพสต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั่วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 65 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.64) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำงบประมาณ 65 รายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.64 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานโครงการปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
1234567

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง