1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันชุม ม.2 ดาวน์โหลด 11/26/2021
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต รพสต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 11/23/2021
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านเชียงทองไทย ม.10 ดาวน์โหลด 11/18/2021
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด 11/17/2021
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 11/12/2021
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเทดาด คสล.ห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน ม.1 ดาวน์โหลด 11/11/2021
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย ม.4 ดาวน์โหลด 11/8/2021
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านป่ากุ๊ก ม.7 ดาวน์โหลด 10/26/2021
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม.-กัยายน.64) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.64) ดาวน์โหลด 10/25/2021
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.13 บ.สารภี ม.5 ดาวน์โหลด 10/25/2021
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้วสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ดาวน์โหลด 10/25/2021
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ _SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 10/11/2021 2:52:31 PM
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.64) ดาวน์โหลด 10/7/2021 11:00:46 AM
ประกาศเทศบาลกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบบประปาในหมู่บ้านเชียงเคี่ยน ม.1 ดาวน์โหลด 9/23/2021 3:54:43 PM
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย ม.4 ดาวน์โหลด 9/20/2021 3:06:11 PM
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ากุ๊ก ม.7 ดาวน์โหลด 9/20/2021 3:04:23 PM
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านสันชุม ม.2 ดาวน์โหลด 9/20/2021 3:01:27 PM
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เชียงเคี่ยน ดาวน์โหลด 9/16/2021 1:50:06 PM
ประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย ม.10 ดาวน์โหลด 9/15/2021 4:16:14 PM
ประกาศเทศบาลกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนน คสล บ้านสันทราย ม.9 ดาวน์โหลด 9/13/2021 3:30:17 PM
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง