รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สวอป (ตรวจหาเชื้อโควิด19)

งานบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้ สวอป (ตรวจหาเชื้อโควิด19) ท่านนายกฯ ท่านรองสาคร เลขาฯ กู้ชีพ งานป้องกัน จำนวน 10 ท่าน ผลตรวจเป็นลบ ทั้ง10 ท่าน เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง