รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง