รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดาเมืองเทิง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดาเมืองเทิง ที่งานหนาวนี้ที่เวียงเทิงโดยน้อง นิ้ง เป็นตัวแทนของตำบลเชียงเคี่ยนเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวามคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง