รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ออกให้บริการ อบรมความรู้เกียวกับโรคโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ออกให้บริการ อบรมความรู้เกียวกับโรคโควิด-19 ณ ม.11 บ้านก๊อใต้ ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง