รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วมประกวดงานขันโตกอาหารพื้นถิ่น ในงานหนาวนี้ที่เวียงเทิง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วมประกวดงานขันโตกอาหารพื้นถิ่น ในงานหนาวนี้ที่เวียงเทิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง