รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานประจำจุดให้บริการประชาชน บริเวณ หน้าหอประชุมบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที7 และ หน้าโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยนในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง