รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรม ทำน้ำอ้อยของผู้สูงอายุ ณ บ้านหมู่ 9 สันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ทำน้ำอ้อยของผู้สูงอายุ ณ บ้านหมู่ 9 สันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง