รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เข้าร่วมให้กำลังใจตัวแทนตำบลเชียงเคี่ยนประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี คณผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมให้กำลังใจตัวแทนตำบลเชียงเคี่ยนประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง