รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง