รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสารภี เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านสารภี เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง