รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่7

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่7 เมื่อวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง