รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว

คณะผู้บริหารและทีมงาน ร่วมด้วย สท เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว หมู่ที่ 1,3,4,5,9,10,11 และ 12 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง