รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พ.ต.ท สุพัฒน์ บุญลำ พร้อมด้วยครอบครัวได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พ.ต.ท สุพัฒน์ บุญลำ พร้อมด้วยครอบครัวได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงเคี่ยน โดยมีนายกและผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง