รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รพ.สต.เชียงเคี่ยนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ.โรงเรียนบ้านสันชุม

รพ.สต.เชียงเคี่ยน ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ.โรงเรียนบ้านสันชุม ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 28 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 120 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 795 ราย เข็มที่ 4 จำนวน 7 ราย และ(เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามนโยบายด่านหน้า) (กลุ่มเปราะบาง/ติดบ้าน-เตียง จำนวน 35 ราย) รวมทั้งหมด 950 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง