รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนต้อนรับ ผู้อำนวยการกองช่าง คนใหม่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ นายพนม ธรรมใจ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยมีเจ้าหน้าจากเทศบาลบ้านเหล่ามาร่วมส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทศบาล เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง