รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย และซ่อมระบบเสียงตามสาย เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง