รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อวางแผนการจัดตั้ง/ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง