รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565

ตามนโยบายผู้บริหารและประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง มาตรการภายในสำนักเทศบาลและผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจโดยงานบริการสาธารณสุข เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง