รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทีมสอบสวนโรค รพ.สต.เชียงเคี่ยน ออกตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยง รร.เชียงเคี่ยน และกลุ่ม ปชช หมู่ที่ 6

ทีมสอบสวนโรค รพ.สต.เชียงเคี่ยน ลงพื้นที่ตรวจATK กลุ่มเสี่ยง โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน จำนวน 53 ราย ผลเป็นลบทุกราย ทำการตรวจยืนยัน ATK จำนวน 4 ราย ผลบวก 3 ราย และเวลา 13.30น.ลงพื้นที่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติม วงงานวันเกิด และแนะนำการตรวจATKด้วยตนเอง การติดตามเยี่ยมบ้าน ติดป้ายบ้านผู้ป่วย และ ผู้กักตัว สรุป มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 23 ราย เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง