รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัย เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคณภาพชีวิตตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง