รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมประชาคมบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง