รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เมื่ิอวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยรองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งนั้นถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 117 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง