รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู่้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยรองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 หมู่ที่ 4,9,8และ11 ที่ต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่พักอาศัยในที่ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง