รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางเส้น บานก๊อ ป่ากุ๊ก วันที่ 10 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทางเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี สท. และพนักงาน ได้ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางเพื่อความปลอยภัยจากการโค่นล้มและกิ่งก้านยื่นล้ำแนวสายไฟ บนถนนเส้น บ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง