รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายกเทศมนตรี รองนายก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน สท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ในตำบลเชียงเคี่ยนทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวิเคาระห์แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมของหมู่บ้าน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง