รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอให้บริการฉีดวัคชีนพิษสุนัขบ้า ณ มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับปศุสัตว์อำเภอให้บริการฉีดวัคชีนพิษสุนัขบ้า ณ มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง