รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ติดตั้งราวกันตก บนถนนเส้นบ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำการติดตั้งราวกันตก บนถนนเส้นบ้านก๊อ-ป่ากุ๊ก เพื่อเพิ่มความปลอยภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง