รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ที่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง