ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูดข้าวและข้าวโพด

ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูดข้าวและข้าวโพด

image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง