ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565 5/12/2022
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ "sport friend"เพื่อนกัน ฉันเข้าใจ ตามโครงการพลังหญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงลดความรุนแรนต่อเด็กและสตรี 5/11/2022
กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,7,8,10 และ 11 5/10/2022
สำนักงาน ป.ป.ช.เข้าเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 5/10/2022
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 5/9/2022
กองช่างเทศบาลลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 5/6/2022
สำนักงานที่ดินสาขาเทิงและผู้นำชุมชนตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 5/5/2022
มาตราการและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 5/3/2022
ทางกองช่างเทศบาลได้ออกทำการซ่อมแซมสายไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อรถที่สัญจรไปมา 5/3/2022
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 5/3/2022
ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 5/2/2022
โครงการบริหารงานเพื่อป้องกัน การทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4/30/2022
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 4/27/2022
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นการร่วมสร้างพลัง สร้างประวัติศาสตร์ต้านคอร์รัปชั่น 4/8/2022
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาตำบลเชียงเคี่ยน 4/8/2022
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน วันที่ 21-28 มีนาคม 2565 4/4/2022
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล 4/4/2022
สำคัญแค่ไหนการใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเมื่ออากาศเย็นชื้น 3/31/2022
คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3/31/2022
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565 3/29/2022
12345678910...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง