ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงาน ตลาดนัดสินค้าอำเภอเทิง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงาน ตลาดนัดสินค้าอำเภอเทิง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเทิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง