ทางโรงพยาบาลเทิงได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ ตำบลเชียงเคี่ยน

ประชาสัมพันธ์ ทางโรงพยาบาลเทิงได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ตำบล เชียงเคี่ยน ในวันที่ 28 ธันวาคม2564 ในช่วงบ่าย ที่หอประชุมบ้านสันชุม หมู่ที่ 2 สำหรับผู้พิการ ที่ไม่สามารถมารับบริการได้ ให้ญาติพามายังจุดฉีดวัคซีน ส่วนคนที่ติดเตียงและผู้พิการ ที่ไม่สามารถพามาได้จริงๆ ให้ญาติมาแจ้งที่จุดฉีดวัคซีน ทางทีมฉีดวัคซีน จะเข้าไปฉีดให้ถึงที่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง