กองช่างเทศบาลลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565  กองช่างเทศบาลลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4

image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง