กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2565 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเทิง

image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง