กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,7,8,10 และ 11

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองช่างเทศบาลออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,7,8,10 และ 11 รวมทั้งหมด 11 จุดในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน 

image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง