สำนักงาน ป.ป.ช.เข้าเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.เข้าเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง