กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ "sport friend"เพื่อนกัน ฉันเข้าใจ ตามโครงการพลังหญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงลดความรุนแรนต่อเด็กและสตรี

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ "sport friend"เพื่อนกัน ฉันเข้าใจ ตามโครงการพลังหญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงลดความรุนแรนต่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในตำบลเชียงเคี่ยนและให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน

image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง